بازدید دکتر پریدار و دکتر میرشکاک از پروژه بیمارستان کودکان اهواز

جناب آقای دكتر پريدار، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی دزفول و جناب آقای دکتر میرشکاک، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ ۲۵ بهمن ماه از پروژه بیمارستان ۲۳۷ تختخوابی کودکان ابوذر اهواز بازدید نمودند.

;