بازدید دکتر پریدار و دکتر میرشکاک از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی دزفول

جناب آقای دكتر پريدار، قائم مقام محترم معاونت توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر میرشکاک، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی دزفول، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۶ از پروژه بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی دزفول، بازدید نمودند.

;