افتتاح مرکز جامع سلامت قلعه لور

دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هیات همراه،  روز ۴ مهرماه ۹۷ پس از بازدید از پروژه بیمارستان  ۴۰۰ تختخوابی دزفول، پروژه مرکز جامع سلامت قلعه لور واقع در اندیمشک را افتتاح و از تمام بخش های آن بازدید نمودند.

;