تحویل موقت پروژه بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش

بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش، در تاریخ ۷ بهمن ماه، با حضور نمایندگان محترم وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، کارشناسان محترم سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مدیرعامل محترم شرکت مهندس مشاور جودت، مدیرعامل محترم شرکت ۱۴۲ و جمعی از کارشناسان شبکه بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی تحویل موقت شد.
بیمارستان تالش با ۱۶ هزار متر مربع زیر بنا در زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع در ۴ طبقه ساخته شده است و شامل بخش‌های جراحی، اطفال، زنان و زایمان، ۳ بخش مراقبت ویژه، اورژانس، دیالیز، داروخانه، جراحی سرپایی، رادیولوژی، آزمایشگاه و ۷ اتاق عمل است.

;