اخذ دو گواهینامه ایزو جدید

يکي از دستاوردهاي اخير شرکت گروه مهندسين راه و ساختمان 142، اخذ دو گواهي نامه جديد به نام گواهينامه سيستم مديريت يکپارچه يا IMS و گواهينامه سيستم مديريت کيفيت در پروژه ها يا ISO 10006:2003 از سازمان بين المللي استاندارد مي باشد.

 

گواهينامه IMS

IMS مخفف عبارت Integrated management system به معناي سيستم مديريت يکپارچه مي باشد. اگر سازماني سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001 را به طور همزمان يا بهتر بگوييم بطور يکپارچه طراحي ، مستندسازي و پياده سازي نمايد اصطلاحاً گفته ميشود سازمان مذکور داراي سيستم مديريت يکپارچه است. پس گواهينامه IMS  به معناي دارا بودن همزمان سه گواهينامه 9001 ISO ، گواهينامه 14001 ISO و گواهينامه 18001 OHSAS مي باشد، که شرکت 142 سال هاي پيش موفق به دريافت اين سه گواهينامه شده بود.

گواهينامه سيستم مديريت کيفيت در پروژه ها  ISO 10006:2003

هدف كلي اين استاندارد ايجاد، حفظ وارتقای سطح كيفيت در پروژه‌ها، از طريق ايجاد يك رويكرد نظام مند است.

 دستاوردها و مزاياي سيستم مديريت کيفيت در پروژه ها ISO 10006:2003 به شرح زير است:

  • درك نيازهاي تصريحي و تلويحي كارفرما و برآوردن آنها
  • سازماندهي مناسب و ايجاد ارتباطات موثر درون سازماني
  • كاهش هزينه ها و افزايش گردش سرمايه از طريق به كارگيري بهينه منابع
  • ارتقاي دانش فني سازمان
  • انعطاف پذيري و سرعت در پاسخگويي به نيازها
  • مديريت صحيح ريسک، بودجه، کيفيت، منابع، برنامه ريزي و تدارکات پروژه
;