احداث مدارس در شهرستان کرج

عنوان طرح : احداث مدارس در شهرستان کرج

کارفرما : گروه نوسازی مدارس تهران

مشاور و دستگاه نظارت : دفتر فنی

  • محل اجرا : کرج
  • کاربری : مدرسه
  • زمان شروع : ۱۳۵۹
  • زمان تحویل : ۱۳۶0
  • مساحت زمین (متر مربع) : ۱۰۰۰۰
  • زیربنا (متر مربع) : ۵۰۰۰

به منظور تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز در شهرستان کرج طی قراردادهایی جداگانه نسبت به ساخت ۵ باب مدرسه در مناطق دینارآباد٬ جعفرآباد٬ حافظیه٬ حافظیه شمالی و یدا... عقیلی از توابع شهرستان کرج اقدام گردید.

این عملیات کلیه کارهای ساختمانی٬ محوطه‌سازی و تاسیساتی مدارس را شامل می‌گردید.

اسکلت ساختمان بتنی با سقف آجری٬ دیوارها از آجر فشاری و نمای ساختمان سیمانی می‌باشد.

;