پروژه ها


ردیف نام پروژه نوع پروژه کارفرما زیربنا (متر مربع) زمان اتمام
1 تکمیل بیمارستان 400 تختخوابی دزفول(یا زهرا) ساختمانی-تاسیساتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 39648 متر مربع در حال اجرا
2 بیمارستان بقیه اله اعظم کاشان احداث اسکلت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 40000 دردست اجرا
3 بيمارستان 64 تختخوابي تامين اجتماعي لنگرود ساختمانی-تاسیساتی شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران 12000 دردست اجرا
4 اسکلت بیمارستان 400 تختخوابی دزفول(یا زهرا) احداث اسکلت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 39648 متر مربع دردست اجرا
5 پروژه مراکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ساختمانی - تاسیساتی شرکت اسکان ایران (نماینده بنیاد علوی) 6240 مترمربع دی ماه 1396
6 بیمارستان 237 تختخوابی اطفال اهواز (ابوذر) ساختمانی و تاسیساتی شرکت اسکان ایران (نماینده بنیاد علوی) 22430 تحویل موقت داده شده
7 بیمارستان ۶۴ تختخوابی آغاجاری ساختمانی و تاسیساتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 13000 1395
8 بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 16000 در دست اجرا
9 بیمارستان 217 تختخوابی تالش ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 16000 در دست اجرا
10 ساختمان‌های 500 و 2000 و فضاهای مشترک ندامتگاه تهران بزرگ ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 66236 1394
11 اسکلت ورزشگاه پانزده هزار نفری خرم‌آباد ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 11000 1392
12 بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی گروه پزشکی آمل ساختمانی شرکت بهداشتی درمانی گروه پزشکی آمل 12500 1389
13 بیمارستان ۶۴ تختخوابی الشتر ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 9200 1387
14 بیمارستان ۲۲۴ تختخوابي اراك ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 19000 1387
15 ساختمانهای سایت پشتیبانی مرکز شماره ۲ ساختمانی و تاسیساتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 37800 1386
16 بازساری بیمارستان توحید جم ساختمانی و تاسیساتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 7000 1385
17 اداری و مسکونی تامین اجتماعی جم ساختمانی و تاسیساتی شرکت سرمایه گذاری خانه‌ ایران ۲۲۰۰ 1385
18 طراحی دی کلینیک مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمانی و تاسیساتی شرکت سهامی پتروشیمی خوارزمی 2000 1385
19 بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کرمانشاه ساختمانی و تاسیساتی شرکت سرمایه گذاری خانه‌ ایران ۱۲۰۰۰ ۱۳۸3
20 بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک ساختمانی شرکت خانه سازی ایران ۱۸۰۰۰ ۱۳۸0
21 مراکز درمانی روستایی بهشهر ساختمانی و تاسیساتی وزارت بهداشت، مجری طرح بهداشت و جمعیت ۴۰۰۰ ۱۳۸۰
22 مجموعه اداری ، مسکونی کوهدشت ساختمانی و تاسیساتی شرکت خانه سازی ایران ۳۰۰۰ ۱۳۸۰
23 بیمارستان 313 تختخوابی شاهرود ساختمانی وتاسیساتی و تجهیزاتی شرکت خانه سازی ایران ۲۵۵۰۰ ۱۳۷8
24 بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سیرجان ساختمانی و تاسیساتی شرکت خانه سازی ایران ۱۵۰۰۰ ۱۳۷1
25 بازسازی سفارت عمان ساختمانی و تاسیساتی سفارت عمان ۲۵۰۰ ۱۳۶8
26 بیمارستان ۸۰ تختخوابی شهر بابک ساختمانی و تاسیساتی وزارت بهداشت 10000 1366
27 طرح توسعه کارخانه کارتن کار ساختمانی و تاسیساتی شرکت کارتن کار ۳۰۰۰ ۱۳۶۵
28 کارخانه صنايع توانبخشی ايران ساختمانی و تاسیساتی صنايع توانبخشی ايران ۲۰۰۰ ۱۳۶۱
29 احداث خانه‌های مسکونی ساختمانی و تاسیساتی سازمان دامپروری کشور ۱۸۰۰ ۱۳۶1
30 احداث مدارس در شهرستان کرج ساختمانی و تاسیساتی گروه نوسازی مدارس تهران ۵۰۰۰ ۱۳۶0
;