پروژه ها


ردیف نام پروژه نوع پروژه کارفرما زیربنا (متر مربع) زمان اتمام
1 کلینیک چشم پزشکی نور احداث اسکلت شرکت پزشکی نور ۱۸۸00 در دست اجرا
2 مركز تخصصي قلب بيمارستان 231 تختخوابي تالش سازه، ابنیه، تأسیسات مکانیک و برق سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي وزارت راه و شهرسازی 3000 در دست اجرا
3 بیمارستان بقیه اله اعظم کاشان احداث اسکلت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 42000 در دست اجرا
4 بيمارستان 64 تختخوابي تامين اجتماعي لنگرود ساختمانی-تاسیساتی شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران 12000 در دست اجرا
5 احداث بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا دزفول سازه، ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 46000 در دست اجرا
6 پروژه مراکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ساختمانی - تاسیساتی شرکت اسکان ایران (نماینده بنیاد علوی) 6240 دی ماه 1396
7 بیمارستان 237 تختخوابی اطفال اهواز (ابوذر) ساختمانی و تاسیساتی شرکت اسکان ایران (نماینده بنیاد علوی) 22430 1397
8 بیمارستان ۶۴ تختخوابی آغاجاری ساختمانی و تاسیساتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 13000 1395
9 بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد ساختمانی و تاسیساتی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور 16000 در دست اجرا
10 بیمارستان 231 تختخوابی تالش ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 16000 بهمن ماه 1398
11 ساختمان‌های 500 و 2000 و فضاهای مشترک ندامتگاه تهران بزرگ ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 66236 1394
12 اسکلت ورزشگاه پانزده هزار نفری خرم‌آباد ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 11000 1392
13 بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی گروه پزشکی آمل ساختمانی شرکت بهداشتی درمانی گروه پزشکی آمل 12500 1389
14 بیمارستان ۶۴ تختخوابی الشتر ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 9200 1387
15 بیمارستان ۲۲۴ تختخوابي اراك ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 19000 1387
16 ساختمانهای سایت پشتیبانی مرکز شماره ۲ ساختمانی و تاسیساتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 37800 1386
17 بازساری بیمارستان توحید جم ساختمانی و تاسیساتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 7000 1385
18 اداری و مسکونی تامین اجتماعی جم ساختمانی و تاسیساتی شرکت سرمایه گذاری خانه‌ ایران ۲۲۰۰ 1385
19 طراحی دی کلینیک مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمانی و تاسیساتی شرکت سهامی پتروشیمی خوارزمی 2000 1385
20 بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کرمانشاه ساختمانی و تاسیساتی شرکت سرمایه گذاری خانه‌ ایران ۱۲۰۰۰ ۱۳۸3
21 بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک ساختمانی شرکت خانه سازی ایران ۱۸۰۰۰ ۱۳۸0
22 مراکز درمانی روستایی بهشهر ساختمانی و تاسیساتی وزارت بهداشت، مجری طرح بهداشت و جمعیت ۴۰۰۰ ۱۳۸۰
23 مجموعه اداری ، مسکونی کوهدشت ساختمانی و تاسیساتی شرکت خانه سازی ایران ۳۰۰۰ ۱۳۸۰
24 بیمارستان 313 تختخوابی شاهرود ساختمانی وتاسیساتی و تجهیزاتی شرکت خانه سازی ایران ۲۵۵۰۰ ۱۳۷8
25 بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سیرجان ساختمانی و تاسیساتی شرکت خانه سازی ایران ۱۵۰۰۰ ۱۳۷1
26 بازسازی سفارت عمان ساختمانی و تاسیساتی سفارت عمان ۲۵۰۰ ۱۳۶8
27 بیمارستان ۸۰ تختخوابی شهر بابک ساختمانی و تاسیساتی وزارت بهداشت 10000 1366
28 طرح توسعه کارخانه کارتن کار ساختمانی و تاسیساتی شرکت کارتن کار ۳۰۰۰ ۱۳۶۵
29 کارخانه صنايع توانبخشی ايران ساختمانی و تاسیساتی صنايع توانبخشی ايران ۲۰۰۰ ۱۳۶۱
30 احداث خانه‌های مسکونی ساختمانی و تاسیساتی سازمان دامپروری کشور ۱۸۰۰ ۱۳۶1
31 احداث مدارس در شهرستان کرج ساختمانی و تاسیساتی گروه نوسازی مدارس تهران ۵۰۰۰ ۱۳۶0
;