پروژه ها


ردیف نام پروژه نوع پروژه کارفرما زیربنا (متر مربع) زمان اتمام
1 بيمارستان 64 تختخوابي تامين اجتماعي لنگرود ساختمانی-تاسیساتی شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران 12000 دردست اجرا
2 بیمارستان 400 تختخوابی دزفول(یا زهرا) ساختمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 39648 متر مربع دردست اجرا
3 پروژه مراکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ساختمانی - تاسیساتی شرکت اسکان ایران (نماینده بنیاد علوی) 6240 مترمربع در دست اجرا
4 بیمارستان 237 تختخوابی اطفال اهواز ( ابوذر ) ساختمانی و تاسیساتی شرکت اسکان ایران (نماینده بنیاد علوی) 22430 در دست اجراء
5 بیمارستان ۶۴ تختخوابی آغاجاری ساختمانی و تاسیساتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 13000 1395
6 بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 16000 در دست اجراء
7 بیمارستان 217 تختخوابی تالش ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 16000 در دست اجراء
8 ساختمان‌های 500 و 2000 و فضاهای مشترک ندامتگاه تهران بزرگ ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 66236 1394
9 اسکلت ورزشگاه پانزده هزار نفری خرم‌آباد ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 11000 1392
10 بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی گروه پزشکی آمل ساختمانی شرکت بهداشتی درمانی گروه پزشکی آمل 12500 1389
11 بیمارستان ۶۴ تختخوابی الشتر ساختمانی و تاسیساتی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 9200 1387
12 بیمارستان ۲۲۴ تختخوابي اراك ساختمانی سازمان مجری وزارت مسكن و شهرسازی 19000 1387
13 ساختمانهای سایت پشتیبانی مرکز شماره ۲ ساختمانی و تاسیساتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 37800 1386
14 بازساری بیمارستان توحید جم ساختمانی و تاسیساتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 7000 1385
15 اداری و مسکونی تامین اجتماعی جم ساختمانی و تاسیساتی شرکت سرمایه گذاری خانه‌ ایران ۲۲۰۰ 1385
16 طراحی دی کلینیک مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمانی و تاسیساتی شرکت سهامی پتروشیمی خوارزمی 2000 1385
17 بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کرمانشاه ساختمانی و تاسیساتی شرکت سرمایه گذاری خانه‌ ایران ۱۲۰۰۰ ۱۳۸3
18 بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک ساختمانی شرکت خانه سازی ایران ۱۸۰۰۰ ۱۳۸0
19 مراکز درمانی روستایی بهشهر ساختمانی و تاسیساتی وزارت بهداشت، مجری طرح بهداشت و جمعیت ۴۰۰۰ ۱۳۸۰
20 مجموعه اداری ، مسکونی کوهدشت ساختمانی و تاسیساتی شرکت خانه سازی ایران ۳۰۰۰ ۱۳۸۰
21 بیمارستان 313 تختخوابی شاهرود ساختمانی وتاسیساتی و تجهیزاتی شرکت خانه سازی ایران ۲۵۵۰۰ ۱۳۷8
22 بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سیرجان ساختمانی و تاسیساتی شرکت خانه سازی ایران ۱۵۰۰۰ ۱۳۷1
23 بازسازی سفارت عمان ساختمانی و تاسیساتی سفارت عمان ۲۵۰۰ ۱۳۶8
24 بیمارستان ۸۰ تختخوابی شهر بابک ساختمانی و تاسیساتی وزارت بهداشت 1000 1366
25 طرح توسعه کارخانه کارتن کار ساختمانی و تاسیساتی شرکت کارتن کار ۳۰۰۰ ۱۳۶۵
26 کارخانه صنايع توانبخشی ايران ساختمانی و تاسیساتی صنايع توانبخشی ايران ۲۰۰۰ ۱۳۶۱
27 احداث خانه‌های مسکونی ساختمانی و تاسیساتی سازمان دامپروری کشور ۱۸۰۰ ۱۳۶1
28 احداث مدارس در شهرستان کرج ساختمانی و تاسیساتی گروه نوسازی مدارس تهران ۵۰۰۰ ۱۳۶0
;