کلینیک چشم پزشکی نور

عنوان طرح : کلینیک چشم پزشکی نور

کارفرما : شرکت پزشکی نور

مشاور و دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور شارستان

  • محل اجرا : تهران-استان تهران
  • کاربری : کلینیک چشم پزشکی
  • زمان شروع : دی 1399
  • زمان تحویل : در دست اجرا
  • مساحت زمین (متر مربع) : 1313
  • زیربنا (متر مربع) : ۱۸۸00

این پروژه در خیابان اسفندیار شهر تهران واقع شده است و شامل عملیات رفع معارض، جابجایی تأسیسات و ساخت و تحویل کلینیک چشم پزشکی از جمله تخریب ساختمان های موجود، خاکبرداری، ژئوممبران، اجرای زهکشی، سازه نگهبان، دیوار بتنی، اسکلت فلزی و سقف سازه ای این ساختمان 20 طبقه است.

;