طرح توسعه کارخانه کارتن کار

عنوان طرح : طرح توسعه کارخانه کارتن کار

کارفرما : شرکت کارتن کار

مشاور و دستگاه نظارت : دفتر فنی

  • محل اجرا : قم
  • کاربری : صنعتی
  • زمان شروع : ۱۳۶۳
  • زمان تحویل : ۱۳۶۵
  • مساحت زمین (متر مربع) : 6000
  • زیربنا (متر مربع) : ۳۰۰۰

;