گالری / پروژه ها

مجتمع مسکونی اوپال اصفهان
مجتمع مسکونی اوپال اصفهان
احداث فاز اول بيمارستان فوق تخصصي كودكان زنجيره اميد
احداث فاز اول بيمارستان فوق تخصصي كودكان زنجيره اميد
کلینیک چشم پزشکی نور
کلینیک چشم پزشکی نور
مركز تخصصي قلب بيمارستان 231 تختخوابي تالش
مركز تخصصي قلب بيمارستان 231 تختخوابي تالش
بیمارستان بقیه اله اعظم کاشان
بیمارستان بقیه اله اعظم کاشان
بيمارستان 64 تختخوابي تامين اجتماعي لنگرود
بيمارستان 64 تختخوابي تامين اجتماعي لنگرود
احداث  بیمارستان 400 تختخوابی  یازهرا دزفول
احداث بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا دزفول
پروژه مراکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک
پروژه مراکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک
بیمارستان 240 تختخوابی اطفال اهواز (ابوذر)
بیمارستان 240 تختخوابی اطفال اهواز (ابوذر)
بیمارستان ۶۴ تختخوابی آغاجاری
بیمارستان ۶۴ تختخوابی آغاجاری
بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد
بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد
بیمارستان 231 تختخوابی تالش
بیمارستان 231 تختخوابی تالش
اسکلت ورزشگاه پانزده هزار نفری خرم‌آباد
اسکلت ورزشگاه پانزده هزار نفری خرم‌آباد
ساختمان‌های 500 و 2000 و فضاهای مشترک ندامتگاه تهران بزرگ
ساختمان‌های 500 و 2000 و فضاهای مشترک ندامتگاه تهران بزرگ
بیمارستان ۶۴ تختخوابی الشتر
بیمارستان ۶۴ تختخوابی الشتر
بازساری بیمارستان توحید جم
بازساری بیمارستان توحید جم
بیمارستان ۲۲۴ تختخوابي اراك
بیمارستان ۲۲۴ تختخوابي اراك
بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی گروه پزشکی آمل
بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی گروه پزشکی آمل
ساختمانهای سایت پشتیبانی مرکز شماره ۲
ساختمانهای سایت پشتیبانی مرکز شماره ۲
اداری و مسکونی تامین اجتماعی جم
اداری و مسکونی تامین اجتماعی جم
بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کرمانشاه
بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی کرمانشاه
مراکز درمانی روستایی بهشهر
مراکز درمانی روستایی بهشهر
مجموعه اداری ، مسکونی کوهدشت
مجموعه اداری ، مسکونی کوهدشت
بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک
بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی اندیمشک
بیمارستان 313 تختخوابی شاهرود
بیمارستان 313 تختخوابی شاهرود
بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سیرجان
بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی سیرجان
بیمارستان ۸۰ تختخوابی شهر بابک
بیمارستان ۸۰ تختخوابی شهر بابک
بازسازی سفارت عمان
بازسازی سفارت عمان
;