تحویل موقت مرکز فیروزان

از اواسط اسفند ١٣٩٥، گروه مهندسین راه و ساختمان 142 عملیات اجرایی شش مرکز جامع سلامت را در استان های مرکزی (جاورسیان)، لرستان (چالانچولان)، همدان (فیروزان)، مازندران (محمدآباد)، خوزستان (قلعه لور) و گیلان (حویق) آغاز کرد.

مرکز فیروزان به عنوان سومین مرکز در تاریخ 6 دی ماه 1396 تحویل موقت داده شد.

;