اولین گردهمایی پروژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان زنجیره امید

اولین جلسه گردهمایی پروژه بیمارستان فوق تخصصی کودکان زنجیره امید در تاریخ ۲۶ دیماه ۱۴۰۰ با حضور عوامل پروژه، سرکار خانم مرعشی مدیرعامل محترم خیریه بین المللی زنجیره امید، کارفرمای محترم پروژه و تیم همراه، جناب پروفسور دیدیه حسین ریاست محترم اینترنشنال شرکت APHP فرانسه، جناب آقای مهندس ساکی مدیریت محترم کل مدیریت و توسعه منابع وزارت بهداشت و تیم همراه، جناب آقای مهندس میرعمادی مدیر عامل محترم مهندسین مشاور تینا فرآیند، مشاور پروژه و کارشناسان محترم این شرکت و جناب آقای مهندس رسته مدیرعامل محترم شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان ۱۴۲، پیمانکار پروژه و مدیران و عوامل این شرکت در محل پروژه برگزار گردید.
در این جلسه پس از بازدید از پروژه، و سخنرانی مدیران هر یک از عوامل پروژه، گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه گردید و نقشه های فازهای بعدی پروژه مورد بررسی قرار گرفتند.

;