اخبار

انتشار هفتمین گاهنامه داخلی  شورای جوانان 142

انتشار هفتمین گاهنامه داخلی شورای جوانان 142

17 / 01 / 1398

هفتمين گاهنامه شورای جوانان ١٤٢ در روزهای پایانی سال ۹7 منتشر شد

بیشتر بخوانید
انتشار ششمین گاهنامه داخلی  شورای جوانان 142

انتشار ششمین گاهنامه داخلی شورای جوانان 142

19 / 12 / 1396

ششمين گاهنامه شورای جوانان ١٤٢ در روزهای پایانی سال ۹۶ منتشر شد

بیشتر بخوانید
پنجمین گاهنامه شورای جوانان 142

پنجمین گاهنامه شورای جوانان 142

16 / 07 / 1396

پنجمین گاهنامه شورای جوانان 142 در مهر ماه 96 به زیر چاپ رفت. هم اکنون نسخه PDF آن در بخش دانلود سایت قابل دسترسی است.

بیشتر بخوانید
انتشار چهارمین شماره گاهنامه شورای جوانان 142

انتشار چهارمین شماره گاهنامه شورای جوانان 142

16 / 01 / 1396

چهارمین گاهنامه شورای جوانان 142منتشر شد. نسخه PDF این شماره در بخش دانلود سایت قابل دسترسی است.

بیشتر بخوانید
گاهنـــامه شماره سوم شورای جوانــــان 142 - بهار، تابستان 95

گاهنـــامه شماره سوم شورای جوانــــان 142 - بهار، تابستان 95

23 / 05 / 3880

سومین شماره گاهنامه شورای جوانان 142 با طراحی جدید، در اواخر شهریور ماه به زیر چاپ رفت. در این شماره می خوانیم :

بیشتر بخوانید
گاهنامه شورای جوانان 142

گاهنامه شورای جوانان 142

15 / 03 / 2016

دومین شماره گاهنامه شورای جوانان گروه مهندسین راه و ساختمان 142 پس از انتشار نخستین گاهنامه مورخ مهر ماه 94 در اسفند ماه 94 منتشر شد . در دومین گاهنامه سعی شده مطالب متنوع ، به روز و متناسب با موضوعات بیمارستانی گنجانده شود .

بیشتر بخوانید
;