گروه مهندسین راه و ساختمان 142 به عنوان پیمانکار پروژه " بیمارستان 64 تختخوابی لنگرود" انتخاب شد

آبان ماه 1396، شرکت خانه سازی ایران مناقصه بیمارستان 64 تختخوابی لنگرود را برگزار کرد. پس از انجام ارزیابی و تشریفات قانونی و اداری، از بین 8 شرکت رتبه یک، "گروه مهندسین راه و ساختمان 142" به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد.

در تاریخ 7 دی ماه 1396، در محل فرمانداری شهرستان لنگرود، جلسه ای با حضور جناب آقای لاهوتی، نماینده محترم مجلس، جناب آقای جوادپور، فرماندار محترم، جناب آقای مهندس اکرمی، مدیرعامل محترم شرکت خانه سازی ایران و اعضای هیات مدیره شرکت 142، به منظور شروع عملیات اجرایی پروژه تشکیل شد.

;