انتشار هفتمین گاهنامه داخلی شورای جوانان 142

هفتمین گاهنامه شورای جوانان ١٤٢ در  روزهای پایانی سال 97 منتشر شد.

در این شماره پس از سخن مديرعامل و سخن سردبیر، مقالات با عناوین زير را مي خوانیم:

 

استراتژی کاهش هزینه

مکانیسم مدیریت دعاوی پروژه براساس استاندارد‌های PMI

مديريت ريسک در پروژه‌هاي طراحي، تدارکات و ساخت بيمارستان‌ها در ايران

دي اريتور و لزوم حذف گازهاي مضر درآب تغذيه ديگ‌هاي بخار

بررسی حوادث در پروژه‌های عمرانی

شهر‌بابک، اولين پروژه‌‌ بيمارستاني شرکت 142، و اولین پروژه بیمارستانی احداث شده بعد از انقلاب اسلامی ایران

همچنين مطالبی همچون معرفی پروژه های شرکت ۱۴۲، گفت‌و‌گو با جناب آقای دکتــر جاوید علیــزاده، مدیر عامل شرکت اسکان ایران، اخبار داخلی شرکت و معرفی نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی در سال ۹8 نیز در این شماره قرار گرفته است.

;