بازدید معاون محترم وزیر بهداشت و هیات همراه از پروژه بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی دزفول

جناب آقای دکتر سید کامل تقوی نژاد معاون محترم توسعه وزیر بهداشت، جناب آقای مهندس ساکی مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و جناب آقای سید احمد آوایی نماینده محترم مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با همراهی جناب آقای دکتر علی قمیشی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ از بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی یازهرا(س) دزفول بازدید نمودند.

;