شرکت 142 مفتخر به دریافت لوح تقدیر از طرف سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی شد.

رضایت­مندی کارفرمای بیمارستان 231 تختخوابی تالش از اجرای این پروژه، گروه مهندسین راه و ساختمان 142 را مفتخر به دریافت لوح تقدیر کرد.

بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی تالش در اسفندماه سال گذشته تحویل موقت و شهریور امسال با حضور مجازی جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم و با حضور جناب آقای مهندس علیزاده معاون محترم وزارت راه و شهرسازی و هیات همراه و‌ استاندار محترم گیلان از طریق ویدئو کنفرانس به طور رسمی افتتاح شده است.

;