پروژه احداث مرکز تخصصی قلب بیمارستان 231 تختخوابی تالش

در آذر ماه 1399، مناقصه احداث مرکز تخصصی قلب بیمارستان 231 تختخوابی تالش توسط سازمان مجری ساختمان­ها و تأسیسات دولتی و عمومی برگزار و شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 142 به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد.

این پروژه شامل انجام عمليات اجرايي فونداسيون، اسكلت بتني و پوشش سقف دال بتني، عمليات سفت كاری و نازك كاری، تاسيسات مكانيكي و برقي است.

مرکز تخصصی با زیربنای 3000 مترمربع، در مجاورت بيمارستان 231 تختخوابي تالش جانمایی شده، دارای 2 دو طبقه و شامل بخش­های زیر است:

طبقه همکف: کلینیک تخصصی، آنژیوگرافی، پست آنژیگرافی، فضای تأسیساتی

طبقه اول: جراحی،  ICU OH، CCU

طبقه دوم: بستری

;