شروع عملیات اجرایی پروژه کلینیک چشم پزشکی نور

پس از برگزاری مناقصه محدود احداث کلینیک چشم پزشکی نور و ارزیابی پیمانکاران، گروه مهندسین راه و ساختمان 142 به عنوان پیمانکار این پروژه که شامل تخریب، خاکبرداری، زهکشی، ژئوممبران، اجرای سازه نگهبان، فونداسیون، دیوار حائل، اسکلت فلزی و سقف بتنی این ساختمان 15 طبقه است، برگزیده شد.

در حال حاضر عملیات تخریب و خاکبرداری این پروژه در حال اجرا است.

;