بازدید معاون وزير راه و شهرسازي از پروژه بیمارستان تالش

در تاريخ ١٠ تيرماه ٩٦، جناب آقاي مهندس عليزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، جناب آقاي مهندس محفوظي، معاون تلفيق بودجه، حقوقي و امور مجلس راه و شهرسازي، جناب آقاي مهندس منصوري، مدير كل طرح مناطق ١ و ٢ سازمان مجري، به همراه نماينده محترم تالش، فرماندار محترم تالش، رييس و معاونت فني شبكه بهداشت تالش و جمعي ديگر از پروژه بيمارستان ٢١٧ تختخوابي تالش بازدید نمودند.

در اين بازديد تيم مهندسين مشاور اين پروژه (شركت مهندسين مشاور جودت و همكاران) و مدير عامل شركت ١٤٢ به همراه تيم فني و مهندسي اين شركت نيز حضور داشتند.

;